آموزش آشنایی با قطعات الکترونیک

مقاومت (Resistor)

مقاومت ها از اصلی ترین اجزایی هستند که در وسایل برقی بکار می روند همانطور که نام آن نشان می دهد مخالف
جریان مستقیم در مدار هستند هرچه میزان آن بیشتر باشد جریان کمتر خواهد بود. واحد الکتریکی آن اهم است.
هرچه مقدار اهم آن بیشتر باشد، دربرابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد واین امر باعث
افت جریان بیشتر در مدار میشود.
واحدهای بزرگتر اهم عبارتند از کیلو اهم و مگا اهم . برای مشخص کردن مقدار اهم ای مقاومتها،آنها را با رنگ ها کد گذاری می
کنند
شما می توانید مقدارمقاومتها را تنها با نگاه کردن به نوارهای رنگی محاسبه کنید ، این بدین خاطر است که  کوچک
هستند واعداد را نمی توان به طور مستقیم بر روی آنها چاپ کرد.

کار،نحوه عملکرد و موارد سوختن 

این قطعه  را به منظور کاهش دادن جریان به مقدار معین ویا افت مقدار معینی از ولتاژ در مدارها بکار می برند.الکترون ها از طریق
سیم عبور میکنند اما مقاومت مانعی برای جریان می باشد تفاوت پتانسیل الکتریکی بین دو پایانه الکترون ها را برای جریان داشتن
تشویق می کنداما این المان باعث می شود عبور الکترون ها یک مسیر مستقیم نباشد در اثر برخورد الکترون ها با اتم های تشکیل
دهنده این المان الکترون ها مقداری از انرژی خود را از دست می دهند و این انرژی به صورت گرما ظاهر می شود.
گرمایی ایجاد شده  باید از مقاومت خارج گردد وگرنه در اثر برخوردهای مکرر الکترون ها با اتم های تشکیل
دهنده  گرمای زیادی درداخل این المان ایجاد می شود که باعث سوختن آن می گردد.

مقاومت ها به دودسته کلی متغیر و ثابت تقسیم می شوند:
مقاومت متغیر المانی است که شرایط فیزیکی و جوی از قبیل دما و رطوبت در کاهش یا افزایش اهم آن تاثیر گذار می باشد.
مقاومت ثابت المان هایی هستند که به هیچ دلیلی کاهش یاافزایش ندارند.

انواع مقاومتهای متغییر

  • مقاومت فتوسل یا نوری: با کاهش نور محیط اهم آن کاهش یافته و جریان افزایش می یابد مثل چراغ ها یا اماکن و پارک ها
  • مقاومت پتانسومتر: مقاومتی که به صورت دستی کاهش یا افزایش می یابد مثل صدای ضبط و رادیو
  • مقاومت PTC و NTC حرارتی: NTC مقاومتی است که با بالا رفتن دما وحرارت اهم آن کاهش و جریان افزایش می
    یابد ومقاومت PTC بالعکس ان عمل می کند . NTC مثل فن لپ تاپ و PTC مثل اتوی برقی.
  • مقاومت ولتاژی جریان AC و DC : مقاومتی که درجریان AC قرار می گیرد واریستور نام دارد و با TH یا THR در مدار نشان
    داده می شود و مقاومتی که در جریان DC قرار می گیرد VD نام دارد وبا RV در مدار نمایش داده می شود.

مقاومت وریستور

مقاومت وریستور

مقاومت ptc و ntc

مقاومت ptc و ntc

مقاومت پتانسیومتر

مقاومت پتانسیومتر

مقاومت فتوسل

مقاومت فتوسل

انواع مقاومت ثابت

  • معمولی : المانی است که کاهش جریان در مدار را بر عهده دارد.
  • فیوزی: المانی است که جلوگیری افزایش جریان در مدار را بر عهده دارد.

مقاومت LMD

مقاومت معمولی LMD : ظاهری کپسولی شکل و استوانه ای دارد دارای خطوط رنگی که نشان دهنده اهم آن می باشد و
زمینه آن به رنگ کرم می باشد. که خطوط رنگی آن از سمت چپ المان خوانده می شود سه رنگ اول اهم  و رنگ چهارم درصد خطا (تلورانس)  محسوب می گردد.
مقاومت فیوزی LMD : همانند مقاومتهای معمولی LMD هستند با این تفاوت که رنگ زمینه آن هر رنگی می تواند باشد.

مقاومت کربنی

مقاومت کربنی

مقاومت کربنی

مقاومت کربنی

مقاومت کربنی

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت معمولی SMD : به رنگ سبز و آبی و مشکی در برد دیده می شود ولی بسیار کوچک و ریز هستند و عددی سه رقمی برروی آن نوشته شده که آن عدد نشان دهنده اهم آن می باشد و می بایست اهم خود را با ده درصد خطا (تلورانس) نشان دهد.
مقاومت فیوزی SMD : المانی است که به رنگ های سبز و آبی و مشکی بر روی برد دیده می شود ظاهری تخت و پهن دارند و معمولا در ورودی برق قرار می گیرد و کار آن جلوگیری از افزایش جریان در مدار می باشد و در تست توسط مولتی متر بایستی بوق ممتد بزند و مقاومت هایی که بر روی آنها صفر نوشته شده است نیز فیوزی هستند که در تست بایستی بوق ممتد بزنند.

مقاومت SMD

مقاومت SMD

مقاومت SMD

مقاومت SMD

مقاومت SMD

مقاومت SMD