آموزش آشنایی با قطعات الکترونیک

سلف

اگر مقداری سیم دور محوری پیچیده شود سلف یا بوبین یا سیم پیچ به وجود می آید. محور سیم پیچ می
تواند فلزی یا فریت باشد ویا می تواند عایقی مانند پلاستیک ویا سرامیک باشد که برای تکیه دادن سیم ها
استفاده می شود
سلف یا سیم پیچ عنصری است که انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره می
کند. سیم پیچ هایی که هسته آهنی و اغلب دارای تعداد دور استانداردی دارند چوک گویند

کاربرد سلف :

در مدارات الکترونیکی سلف به همراه خازن تشکل فیلتر می دهند. از این فیلترها جهت محافظت مدار
در برابر ولتاژ و جریان زیاد و نویزگیراستفاده میشود. باید توجه داشت که عبور جریان زیاد باعث قطع
سلف میشود .
این قطعه نیز به عنوان عاملی مقاوم در برابر نوسانات شدید جریان و ولتاژ در مداراتی همانند مدار
شارژ، مدار پاور و… استفاده میشود
این المان با ایجاد میدان مغناطیسی و همچنین شتاب دهنده جریان میباشد
سلف
سلف
سلف

روش تست سلف با اهم متر :

اهم متر دیجیتال
جهت تست سلف میتوان سلکتور مولتیمتر را بر روی تست بازر (بوق) قرار داد. حال چنانچه دو سر
پراپ مولتیمتر را به دو سر پایه های سلف قرار دهید میبایست صدای بوق شنیده شود به عبارتی سلف
هدایت کند و راه بدهد. در غیر اینصورت سلف خراب است و میبایست تعویض شود.

تقسیم بندی قطعات از نظر هدایت الکتریکی

هادی :

وقتی در جسمی الکترون ها بتوانند به آسانی از یک اتم به اتم دیگری منتقل شوند این جسم را هادی می

نامند . هادی ها در آخرین لایه خود کمتر از ۴ الکترون دارند و به خوبی می توانند جریان الکتریکی را

از خود عبور دهند . تمامی فلزات هادی می باشند نقره ، مس ، طلا ، آلومینیم وآهن جزو هادی های

خوب محسوب می شوند که به ترتیب نقره در درجه اول وآهن در مرتبه آخر از نظر هدایت الکریکی

قرار دارند .

عایق :

در لایه والانس اتم این اجسام بیشتر از ۴ الکترون وجود دارد و الکترون ها تمایل زیادی به ماندن در

مدار خود را دارند . بنابراین برق را از خود عبور نمی دهند . شیشه ، پلاستیک ،لاستیک ، هوا، میکا و

کاغذ جزو اجسام عایق هستند که به دی الکتریک معروفند

نیمه هادی :

کربن ، سیلیکون و ژرمانیوم از عناصر نیمه هادی محسوب می شوند و در لایه والانس خود ۴ الکترون

دارند . قابلیت هدایت آن ها از هادی ها کمتر و از عایق ها بیشتر است

واحد اندازه گیری ( هانری)

واحد اندازه گیری سلف

شمای فنی

شمای فنی سلف

حرف اختصاری

حرف اختصاری سلف