جزوه آموزش پکیج

آموزش آشنایی با کارکرد و قطعات پکیج

انواع قطعات به کار رفته در پکیجها:

1)  فن : مکش دود حاصل از احتراق به عهده این قطعه میباشد
2) مبدل اصلی : کار این قطعه گرم کردن آب با حرارت مشعل
3) مشعل : ایجاد شعله وظیفه این قطعه میباشد
4) شیر گاز : کار این قطعه قطع و وصل کردن گاز و تنظیم فشار گاز میباشد
5) سه راه موتوری : تغییر مسیر حرکت آب در پکیج وظیفه این قطعه میباشد
6) مبدل ثانویه : گرم کردن آب مصرفی با استفاده از حرارت غیر مستقیم
7) پمپ : وظیفه آن چرخاندن آب در مدار پکیج میباشد
8) منبع انبساط : کنترل فشار آب درون پکیج به عهده این قطعه میباشد
9) مغزی شیر پرکن : پرکردن آب به داخل پکیج کار این قطعه میباشد
10) برد کنترل : کنترل کردن تمامی قطعات برقی پکیج به عهده برد کنترل میباشد

نکته : قطعات فوق تمامی قعطات به کار رفته در انواع پکیج ها میباشد و امکان دارد در برخی از مدل ها بعضی از این قطعات موجود نباشد.

انواع سنسورهای پکیجها :

1) پرشر فن : تشخیص باز بودن مسیر خروج دود در پکیج های فن دار
2) سنسور دود : تشخیص باز بودن مسیر خروج دود در پکیج بدون فن
3) ntc گرمایشی : تشخیص دمای آب رادیاتور
4) ntc مصرفی : تشخیص دمای آب مصرفی
5) سنسور حد : تشخیص دمای بیش از حد آب
6) سنسور یون : تشخیص ایجاد شعله
7) سنسور فشار : تشخیص میزان فشار آب در مدار پکیج
8) فلوسوییچ : تشخیص ورود آب شهر به پکیج

قطعات و سنسورهای پکیج

آموزش پکیج